Detail

existing-and-emerging-zoonotic-risks-of-dog-CL1457500934.png

Existing and emerging zoonotic risks of dog & cat parasites

Durée: 0:48 h
Intervenant(e): Luigi Venco
à partir de 1 US$ 46,20
(incl. TVA)
Description

Dogs and cats are now part of our families and share with us not only feelings but also spaces and environment. Some of their parasites are transmissible to humans. Few parasites, very commonly found in pets, may cause serious, poorly known diseases in human beings. On the contrary some are unnecessarily dreaded by Physicians. The role of all of us is to show the truth, to discredit old myths and legends, and to warn against the real risks spreading the concept of “One Health".

Psy i koty to towarzysze naszego życia, często traktowani jak członkowie naszych rodzin. Łączy nas z nimi nie tylko więź, ale także wspólna przestrzeń, w której przebywamy. Część pasożytów, których są żywicielami może przenosić się na ludzi. Kilka gatunków pasożytów, bardzo często spotykanych u naszych czworonożnych przyjaciół, może powodować bardzo poważne schorzenia u ludzi. Świadomość o tym zagrożeniu jest jak do tej pory niewielka. Z drugiej strony część zagrożeń ze strony pasożytów jest przez lekarzy, niekoniecznie słusznie, zbytnio podkreślana. Zadaniem dla nas wszystkich jest przedstawianie prawdziwej sytuacji , obalanie starych, niesłusznych przekonań oraz ostrzeganie i alarmowanie przed realnymi zagrożeniami. Wszystkie działania powinny prowadzić do stworzenia dobrego i bezpiecznego środowiska dla nas i dla naszych zwierząt zgodnie z ideą „One Health”.

Câinii şi pisicile fac parte acum din familiile noastre şi împart cu noi, nu numai sentimente cât şi spaţiu şi mediu de viaţă. Unii dintre paraziţii lor sunt transmisibili la om. Paraziţii foarte frecvent întâlniţi la animalele de companie pot provoca la oameni boli grave mai puţin cunoscute. Pe de alta parte boli mai putin grave sunt considerate de catre medici o amenintare pentru sanatate. Rolul nostru este acela de a prezenta cat mai real lucrurile , de a combate vechile mituri şi legende şi de a avertiza împotriva riscurilor reale, răspândind conceptul “One health” (Sănătatea oamenilor cât şi a animalelor de companie).

Kutyák és macskák családunk részévé váltak. Az érzelmi kötődés mellett megosztjuk velük a körülöttünk lévő világot. Külső és belső élősködőik közül vannak, amelyek emberekben is megtelepedhetnek. Néhány
élősködőjük nagyon gyakori és komoly, kevésbé ismert betegséget okoz emberekben. Néhány közülük viszont szükségtelenül rettegett a humán orvosok szemében. Mindannyiunk feladata, hogy tisztában legyünk a tényekkel eloszlassuk a régi kételyeket, legendákat, figyelmeztessünk a valós veszélyekre és továbbítsuk az egységes egészség, egészségi státusz koncepciót.

Luigi_Venco_130x130.png
Luigi Venco

Luigi Venco DVM, SCPA, EVPC Dipl

Graduated at the Faculty of Veterinary medicine of the University of Milan, obtained 2 years later the Board in Small Animal Practice in the same Faculty and attended the Course of Cardiology in dogs and cats at the University of Turin.
He was as Visiting Professor for six months at Faculty of Veterinary Medicine of Georgia (Athens USA) and visited further several Veterinary Teaching Hospital abroad (Davis CA, Ft Collins CO, Philadelphia PA, Gifu Japan). He presented more than 100 topics in Italy, U.S.A., U.K., Spain, Slovenia, Greek, Poland, Croatia, Japan, Cuba, Czech republic, Bulgaria, Serbia, Russia about Parasitology and Cardiology and is author and co-author of more than 30 papers on “Internationally peer reviewed journals”, two books about Heartworm disease, three books about Small animal Parasitology and one about Cardiology of dogs, cat and horses. He works in cooperation in research projects with the Faculties of Veterinary Medicine of Milan, Parma, Zagreb and the Faculty of Biology of Salamanca.
He is member of the American Heartworm Society, Feline Heartworm International Council, SOIPA, ESSCAP and WAAP, and is vice President of the European Society of Dirofilariosis and Angiostrongylosis
Since 2006 he is a Diplomate of the EVPC (European Veterinary Parasitology College).
He works in the fields of Cardiology (both medicine and surgery) and Clinical Parasitology.

Vous pourriez également être intéressé(e) par